Sterilizatori za niske temperature

 • EO Gas Disposal Device

  EO Uređaj za odlaganje plina

  Kroz visokotemperaturni katalitički uređaj, stroj za obradu plina etilen oksidom može razgraditi EO plin u ugljični dioksid i vodenu paru i izravno se ispustiti prema van, bez potrebe za postavljanjem ispusnog cjevovoda na velikoj nadmorskoj visini. Učinkovitost razgradnje veća je od 99,9%, što uvelike smanjuje emisiju etilen oksida.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Sterilizator etilen oksida

  Sterilizator serije XG2.C uzima 100% plin etilen oksida (EO) kao sterilizacijski medij. Uglavnom se koristi za izradu sterilizacija za precizne medicinske instrumente, optičke instrumente i medicinske elektroničke instrumente, plastiku i medicinske materijale koji ne podnose visoku temperaturu i mokru sterilizaciju.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Sterilizator za vodikov peroksid u plazmi

  SHINVA Plazma sterilizator uzima H202 kao sredstvo za sterilizaciju i tvori plazmatsko stanje H202 elektromagnetskim poljem pod niskom temperaturom. Kombinira plinoviti i plazmatični H202 kako bi se izvršila sterilizacija predmeta u komori, a ostatak H202 razgrađuje nakon sterilizacije.